Evidencija radnog vremena

Besplatna web aplikacija za izradu tablice evidencije radnog vremena koju je moguće naknadno urediti.
UPUTE: Poslodavci i zaposlenici se spremaju u memoriju browsera i bit će dostupni samo na istom računalu i browseru.
Klikom na download se skida XLSX tablica s popunjenim poljima za odabrani mjesec (screen shot).

© Informatika i savjetovanje d.o.o.do

Kontakt: tvprofil@tvprofil.net. Posjetite naš regionalni TV portal: http://tvprofil.net
Oglasi: